ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Salomon Mountain Cup 2018 Πεντέλη

 

*ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Required*

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω υποστεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και είμαι απολύτως υγιής για να συμμετέχω στην παρούσα αθλητική δραστηριότητα. Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από και προς το χώρο διεξαγωγής του αγώνα,Salomon Mountain Cup 2018 (14/1/2018στο Κρυονέρι,11/2/2018 στην Παρνηθσ , 4/3/2018 στην Πεντελη) ή κατά τη διάρκειά του, καθώς και για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου στον αγώνα όπως πτώσεις (που μπορούν να προκληθούν κατά την επαφή με άλλους συμμετέχοντες) κακές καιρικές συνθήκες, κίνηση αλλά και κακή κατάσταση του οδοστρώματος. Παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιονδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του αγώνα και αποδέχομαι ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου. Ακόμα δίνω την έγκρισή μου στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες μου ή βίντεο από τον αγώνα, ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή χωρίς να έχω καμία οικονομική απαίτηση.

 

I declare responsibly that I have recently been admitted to a medical examination and that I am perfectly healthy to participate in this sporting activity. I fully accept responsibility for any injury or accident that may be caused to and from the venue of the match, Salomon Mountain Cup 2018 (14/1/2018 in Kryoneri, 11/2/2018 in Parnass, 4/3/2018 in Penteli) or during the course of the race, as well as the occurrence of adverse weather, traffic and poor condition of the pavement, such as falls (which can be caused by contact with other participants) during my participation in the race. I resign from any claim from the organizers, sponsors and anyone involved directly or indirectly in the conduct of the match and I accept that the above persons have no legal responsibility for what may occur during my participation. I still give my approval to the organizers to use my photos or videos from the race, or any other recording without having any financial requirement.